Dalibor Skočo
  • Позиција: Руководилац одељења обраде монографских публикација
  • Компанија: Библиотека Лозница