Иако није уочљив за јавност, рад ове службе је изузетно значајан за несметано функционисање наше установе.
У шуми закона, прописа, уредби, правилника, одлука, архиве, секретар установе Маја Јовић, мастер права, увек нађе прави и исправан пут. Између осталог, она је задужена и за законско спровођење поступка јавне набавке, којом набављамо књиге.
Милена Ракић, економиста и Милош Томић, дипломирани економиста, задужени су за, многима замршен свет рачуна, отпремница, финансијских планова, извештаја. Удубљени у цифре и табеле, они се старају о исправном финансијском пословању библиотеке.

Поделите: